ALTER.KLUBen

RegulaminAlter Art Festival sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 22 maja 2018 ulega zmianie Regulamin Alterklubu. Zmiana Regulaminu podyktowana jest w szczególności koniecznością dostosowania jego postanowień do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poprzednia wersja Regulaminu dostępna jest tu https://alterklub.pl/web/ak/alterart_klub_pl.pdf. Zmiana regulaminu nie wpływa negatywnie na prawa i obowiązki Uczestników Imprezy oraz nie narusza ich praw nabytych.
Kontakt   Regulamin